bidunyakoli.com | Tüm Kutu Koli İhtiyaçlarınızda Yanınızda!

İade Koşulları & İptal Hakkı!

Madde- 1: Kullanmakta olduğunuz www.bidunyakoli.com web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.


Madde- 2: Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Madde- 3: Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
Madde- 4: Satın alınan her bir ürün, 20 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Madde- 5: bidunyakoli.com da Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun bütün malzeme ve parçaları dahil hasar görmeden gönderilir.
Madde-6: Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
Madde- 7: Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
Madde- 8: Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 5 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 iş günü içerisinde aktarması olasıdır.
Madde- 9: Cayma Hakkı; Alıcı satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Madde- 10: SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ADI/UNVANI: EKSPRES KOLİ AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Ataşehir Ferhat Paşa, Karadeniz Caddesi no 24/1, Dudullu Osb/Ataşehir/İstanbul
EPOSTA: info@bidunyakoli.com
TEL: +90 (216) 471 04 78
Madde- 11: ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
Madde- 12: ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
Madde- 13: Ödeme hakkında; Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Banka hesaplarımızdan (TL olarak) herhangi birine yapabilirsiniz.
Bidunyakoli.com Koli ambalaj ve kutu Ürün satışı İnternet Hizmetleri; EKSPRES KOLİ AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kuruluşudur.

bidunyakoli.com